top of page

Small Wins, Big Rewards - Yoga Challenge  

Chương trình Yoga Challenge của Namaskar là một cơ hội để bạn thử thách bản thân và cải thiện sức khỏe của mình. Với sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp, bạn sẽ được hướng dẫn để tập luyện hiệu quả và đạt được các mục tiêu của mình. Đăng ký ngay hôm nay để tham gia!

Fitness Instructor
bottom of page