top of page

Sơ cứu trị liệu chấn thương

Chẩn đoán nguyên nhân và đề xuất liệu trình. 30 phút trị liệu với chuyên gia.

  • 45 phút
  • 400.000 Đồng Việt Nam
  • Namaskar Yoga & Wellness
bottom of page